A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Nhan đề :
 • Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Liên
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Facebook,Mạng xã hội,Online ads,Khai phá dữ liệu mạng xã hội,Chatbot
 • Số trang :
 • tr. 367-374
Tải file tóm tắt Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})