A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Trịnh Đình Khá
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây thuốc,Đa dạng cây thuốc,Nậm Pung,Bát Xát,Lào Cai
 • Số trang :
 • tr. 45-51
Tải file tóm tắt Thực trạng sử dụng cây thuốc tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,376
})