A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường công tác lập dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên

Tăng cường công tác lập dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên

Tăng cường công tác lập dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tăng cường công tác lập dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Thị Nhung;Nguyễn Thị Lan Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước,Dự toán,Kế hoạch,Quản lý thu thuế,Chi cục thuế
 • Số trang :
 • tr. 165-172
Tải file tóm tắt Tăng cường công tác lập dự toán và xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 233
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})