A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi tại tỉnh Điện Biên

Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi tại tỉnh Điện Biên

Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi tại tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi tại tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tuyên;Nguyễn Thị Kim Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn bản địa,Bệnh giun phổi,Chỉ tiêu huyết học,Ký sinh
 • Số trang :
 • tr. 143-148
Tải file tóm tắt Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi tại tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 358
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,935
})