A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 - Định hướng phát triển tới năm 2020

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 - Định hướng phát triển tới năm 2020

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 - Định hướng phát triển tới năm 2020

 • Nhan đề :
 • Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 - Định hướng phát triển tới năm 2020
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sản xuất nông nghiệp,Vốn đầu tư,Quản lý,Hiệu quả
 • Số trang :
 • tr. 143-150
Tải file tóm tắt Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 - Định hướng phát triển tới năm 2020

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})