A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước về sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý nhà nước về sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý nhà nước về sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước về sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thanh Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đất phi nông nghiệp,Quản lý nhà nước,Phổ Yên,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 125 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước về sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,376
})