A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước cấp xã,Quản lý,Phổ Yên,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 117 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 301
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})