A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động truyền dạy dân ca quan họ cho học sinh trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý hoạt động truyền dạy dân ca quan họ cho học sinh trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý hoạt động truyền dạy dân ca quan họ cho học sinh trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động truyền dạy dân ca quan họ cho học sinh trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Khổng Minh Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Dân ca quan học,Giảng dạy,Quản lý,Học sinh,Trường tiểu học,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động truyền dạy dân ca quan họ cho học sinh trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 189
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})