A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Mai Trung Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước,Văn hóa,Thông tin,Truyền thông,Chợ Mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})