A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm toán

Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm toán

Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm toán

 • Nhan đề :
 • Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm toán
 • Tác giả :
 • Trần Trung Tình
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Kết quả học tập,Học sinh,Năng lực đánh giá,Sinh viên,Sư phạm
 • Số trang :
 • 141 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm toán

File Tóm tắt

Online: 183
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})