A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước để nâng cao năng suất, chất lượng nuôi tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước để nâng cao năng suất, chất lượng nuôi tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước để nâng cao năng suất, chất lượng nuôi tôm thẻ chân trắng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước để nâng cao năng suất, chất lượng nuôi tôm thẻ chân trắng
 • Tác giả :
 • Phạm Hồng Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Chất lượng nguồn nước,Ảnh hưởng,Năng suất,Chất lượng,Tôm thẻ chân trắng,Hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước,Thiết kế
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống tự động kiểm soát chất lượng nguồn nước để nâng cao năng suất, chất lượng nuôi tôm thẻ chân trắng

File Tóm tắt

Online: 255
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,422
})