A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da

Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da

Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Curcumin,Sinh khả dụng in vivo,Mạng lưới 3D nano- cellulose,Đường uống,Đường qua da
 • Số trang :
 • tr. 11-17
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da

File Tóm tắt

Online: 306
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})