A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro từ đoạn thân cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro từ đoạn thân cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro từ đoạn thân cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro từ đoạn thân cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)
 • Tác giả :
 • Lê Thị Thủy;Nguyễn Thị Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây sacha inchi,Nuôi cấy in vitro,Đoạn thân
 • Số trang :
 • tr. 121-128
Tải file tóm tắt Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro từ đoạn thân cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

File Tóm tắt

Online: 277
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})