A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu kĩ thuật điều tra số trong giám sát an toàn mạng máy tính và ứng dụng

Nghiên cứu kĩ thuật điều tra số trong giám sát an toàn mạng máy tính và ứng dụng

Nghiên cứu kĩ thuật điều tra số trong giám sát an toàn mạng máy tính và ứng dụng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu kĩ thuật điều tra số trong giám sát an toàn mạng máy tính và ứng dụng
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Thúy Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Điều tra số,An toàn mạng máy tính,Giám sát,Kĩ thuật điều tra
 • Số trang :
 • 80 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu kĩ thuật điều tra số trong giám sát an toàn mạng máy tính và ứng dụng

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,383
})