A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và kỹ thuật nhân giống cây đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và kỹ thuật nhân giống cây đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và kỹ thuật nhân giống cây đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm lâm học và kỹ thuật nhân giống cây đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phạm Hoàng Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cây Đinh thối,Đặc điểm lâm học,Kỹ thuật nhân giống,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 101 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm lâm học và kỹ thuật nhân giống cây đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})