A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hiển VI, thành phần hóa học của dược liệu Hoàng Liên, Hoàng Bá

Nghiên cứu đặc điểm hiển VI, thành phần hóa học của dược liệu Hoàng Liên, Hoàng Bá

Nghiên cứu đặc điểm hiển VI, thành phần hóa học của dược liệu Hoàng Liên, Hoàng Bá

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hiển VI, thành phần hóa học của dược liệu Hoàng Liên, Hoàng Bá
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Huyền;Đinh Phương Liên;Khương Nguyễn Lưu Ly;Nguyễn Viết Thân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hoàng liên,Hoàng bá,Thành phần hóa học,Đặc điểm hiển vi
 • Số trang :
 • tr. 79-83
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hiển VI, thành phần hóa học của dược liệu Hoàng Liên, Hoàng Bá

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})