A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ (Cinnamomum cassia blume) có sản lượng vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản xuất giống trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ (Cinnamomum cassia blume) có sản lượng vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản xuất giống trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ (Cinnamomum cassia blume) có sản lượng vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản xuất giống trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ (Cinnamomum cassia blume) có sản lượng vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản xuất giống trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Trà;Lê Sỹ Trung;Dương Văn Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quế lá nhỏ,Chọn giống,Cây trội,Sinh trưởng,Tinh dầu,Năng suất
 • Số trang :
 • tr. 153-160
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ (Cinnamomum cassia blume) có sản lượng vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản xuất giống trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,931
})