A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Môi trường nông thôn huyện Thanh Trì

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Môi trường nông thôn huyện Thanh Trì

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Môi trường nông thôn huyện Thanh Trì

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Môi trường nông thôn huyện Thanh Trì
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Thanh;Phạm Văn Khang;Nguyễn Thanh Tài;Nguyễn Văn Xuân
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Môi trường,Nông thôn,Hà Nội,Thanh Trì
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp - ĐTN: Môi trường nông thôn huyện Thanh Trì

File Tóm tắt

Online: 308
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})