A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
 • Tác giả :
 • Trần Thị Huyền Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,Khu công nghiệp,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 242 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

File Tóm tắt

Online: 107
Lượt truy cập: 12,837,660
Số lượt tải: 1,856,474
})