A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội
 • Tác giả :
 • Vũ Hữu Công;Phùng T hị Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chất thải chăn nuôi, Thu hồi dinh dưỡng,,Chăn nuôi bò,Kiểm toán chất thải,Mô hình STAN,Minh Châu,Ba Vì,Hà Nội
 • Số trang :
 • tr. 129-134
Tải file tóm tắt Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})