A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ

 • Nhan đề :
 • Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ
 • Tác giả :
 • Phạm Quốc Sử
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Thủ tục hành chính,Kiểm soát,Tây Nam Bộ
 • Số trang :
 • 176 tr.
Tải file tóm tắt Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ

File Tóm tắt

Online: 276
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})