A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín đầu trên xương cánh tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín đầu trên xương cánh tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín đầu trên xương cánh tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 • Nhan đề :
 • Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín đầu trên xương cánh tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
 • Tác giả :
 • Phạm Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Xương cánh tay,Gãy xương,Phẫu thuật,Nẹp vít,Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Kết quả phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín đầu trên xương cánh tay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

File Tóm tắt

Online: 197
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})