A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết hợp phương pháp thuyết trình với trực quan trong bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kết hợp phương pháp thuyết trình với trực quan trong bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kết hợp phương pháp thuyết trình với trực quan trong bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Kết hợp phương pháp thuyết trình với trực quan trong bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Thị Hồng Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Phương pháp thuyết trình,Phương pháp trực quan,Bồi dưỡng lý luận chính trị,Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị,Đại Từ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 154 tr.
Tải file tóm tắt Kết hợp phương pháp thuyết trình với trực quan trong bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 165
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,930
})