A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Quỳnh Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Trường mầm non công lập,Quản lý tài chính,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 141 tr.
Tải file tóm tắt Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 206
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})