A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả sử dụng một số tính năng của phần mềm moodle trong giảng dạy vật lý - lý sinh cho sinh viên hệ cử nhân điều dưỡng

Hiệu quả sử dụng một số tính năng của phần mềm moodle trong giảng dạy vật lý - lý sinh cho sinh viên hệ cử nhân điều dưỡng

Hiệu quả sử dụng một số tính năng của phần mềm moodle trong giảng dạy vật lý - lý sinh cho sinh viên hệ cử nhân điều dưỡng

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả sử dụng một số tính năng của phần mềm moodle trong giảng dạy vật lý - lý sinh cho sinh viên hệ cử nhân điều dưỡng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Hòa;Vũ Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phần mềm Moodle,Học trực tuyến,Sinh viên,Cử nhân điều dưỡng,Vật lý - Lý sinh
 • Số trang :
 • tr. 49-53
Tải file tóm tắt Hiệu quả sử dụng một số tính năng của phần mềm moodle trong giảng dạy vật lý - lý sinh cho sinh viên hệ cử nhân điều dưỡng

File Tóm tắt

Online: 334
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,935
})