A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Đại Nghĩa
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Nguồn lực cộng đồng,Xây dựng nông thôn mới,Xã khó khăn,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 250
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,415
})