A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Hồng Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Đào tạo,Giải pháp,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 55-62
Tải file tóm tắt Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})