A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ghi nhận phân bố mới của bốn loài trong họ Rhacophoridae hoffman, 1932 tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ghi nhận phân bố mới của bốn loài trong họ Rhacophoridae hoffman, 1932 tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ghi nhận phân bố mới của bốn loài trong họ Rhacophoridae hoffman, 1932 tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Ghi nhận phân bố mới của bốn loài trong họ Rhacophoridae hoffman, 1932 tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Tùng;Lê Trung Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rhacophoridae,Phân bố,Thành phần loài,Vườn quốc gia Xuân Sơn
 • Số trang :
 • tr. 61-66
Tải file tóm tắt Ghi nhận phân bố mới của bốn loài trong họ Rhacophoridae hoffman, 1932 tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 301
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})