A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Bách tán Đài Loan (Taiwania cryptomerioides Hayata) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Bách tán Đài Loan (Taiwania cryptomerioides Hayata) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Bách tán Đài Loan (Taiwania cryptomerioides Hayata) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Bách tán Đài Loan (Taiwania cryptomerioides Hayata) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Phạm Thanh Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cây Bách tán Đài Loan,Bảo tồn nguồn gen,Thực trạng,Giải pháp,Văn Bàn,Lào Cai
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Bách tán Đài Loan (Taiwania cryptomerioides Hayata) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 14,540,727
Số lượt tải: 1,939,376
})