A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới ngành du lịch của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới ngành du lịch của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới ngành du lịch của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới ngành du lịch của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Phạm Quang Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Biến đổi khí hậu,Du lịch,Hạ Long,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới ngành du lịch của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 217
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})