A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng keo lai(Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng keo lai(Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng keo lai(Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng keo lai(Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Việt Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Keo lai,Mô hình trồng rừng,Lệ Thủy,Quảng Bình
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả của một số mô hình trồng keo lai(Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

File Tóm tắt

Online: 217
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})