A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2-36 tháng tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2-36 tháng tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2-36 tháng tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2-36 tháng tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lưu Thị Thùy Dương;Khổng Thị Ngọc Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Viêm phổi,Trẻ em,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng,Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 67-72
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ em từ 2-36 tháng tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})