A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Paris polyphyllla var chinensis và tính chất đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn

Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Paris polyphyllla var chinensis và tính chất đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn

Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Paris polyphyllla var chinensis và tính chất đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Paris polyphyllla var chinensis và tính chất đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Hoàng Phú Hiệp
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Paris polyphyllla var chinensis,Đặc điểm hình thái,Giải phẫu,Đất trồng,Bắc Sơn,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • tr. 53-59
Tải file tóm tắt Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Paris polyphyllla var chinensis và tính chất đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 260
Lượt truy cập: 12,369,120
Số lượt tải: 1,849,980
})