A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Nhan đề :
 • Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Tác giả :
 • Trình Đình Khá;Nguyễn Thị Thu Hiền;Lương Minh Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây thuốc,Đa dạng cây thuốc,Dân tộc Bru-Vân Kiều,Quảng Bình
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

File Tóm tắt

Online: 350
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,935
})