A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Đỗ Trung Nghĩa
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng nông thôn mới,Ngân sách nhà nước,Xây dựng cơ bản
 • Số trang :
 • 125 tr.
Tải file tóm tắt Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 14,529,864
Số lượt tải: 1,939,307
})