A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn

Ảnh hưởng của áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn

Ảnh hưởng của áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thanh Thảo;Nguyễn Xuân Trạch;Phạm Kim Đăng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn,Chăn nuôi,Năng suất,Nông hộ,VietGAHP
 • Số trang :
 • tr. 149-152
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn

File Tóm tắt

Online: 317
Lượt truy cập: 12,360,321
Số lượt tải: 1,849,935
})